40 Dagen project Terug naar de essentie  

Dit jaar zullen we aan de slag met gemeenteproject terug naar de essentie. Dit programma is onderdeel van het onderwijs van Kerygma en al in veel verschillende gemeentes toegepast, waaronder de VBG Groningen.

In de maanden januari en februari gaan we als gemeente leren van Mozes, die Gods volk uit de slavernij mocht leiden. Wat waren de lessen die Mozes moest leren en hoe kreeg het volk een nieuwe identiteit. Gasten en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit project!

Start 40 dagen project en programma per week

24 februari: Officiële start in de zondagsdienst, Kees de Vlieger gaat voor.

28 februari: Kringavond met week 0 (eerste kennismaking en uitdelen 40-dagenboek)
3 maart: Zondag 1, onderwijs week 1  (Jezus is Heer) daarna lezen op de eerstvolgende dag in het 40 dagen boekje week 1, dag 1
7 maart: Kringavond 1: Jezus is Heer
10 maart: Zondag 2
14 maart: Kringavond 2: Discipelen trainen
17 maart: Zondag 3
21 maart: Kringavond 3: Liefde en Opdracht
24 maart: Zondag 4
28 maart: Kringavond 4: Apostolische instelling
31 maart: Zondag 5
4 april: Kringavond 5: Organische structuur
7 april: Zondag 6
11 april: Kringavond 6: Communitas – teamspirit

In de stille week is er geen kring, op goede vrijdag 19 april komen wij samen voor een maaltijd en het avondmaal.

Het 40 dagen project uitgelicht

Hoe wordt de gemeente opnieuw een beweging van discipelen? Hoe ontstaat zo’n beweging? En, kan zo’n beweging wel binnen onze bestaande programma-structuren ontstaan?

Elke beweging heeft een DNA-structuur

Dit betekent dat de beweging ergens aan te herkennen is, waardoor ze gedreven wordt en bij elkaar wordt gehouden. Zo’n beweging zien we in Handelingen. Het begon niet met het stichten van een kerk maar met een beweging. Toen door de uitstorting van de Heilige Geest de beweging begon, was er immers nog geen kerk.

Het gaat om een andere manier van denken over de gemeente

De gemeente wordt opnieuw het lichaam van Christus waarvan Jezus het Hoofd is, en waarin door de beweging van de Heilige Geest alle gemeenteleden als discipelen kunnen gaan groeien en bloeien.

Wanneer dit onze visie wordt

Dan gaan we geen andere dingen doen maar de dingen anders doen! Samenkomst, kleine groepen en taken blijven nodig, maar er komt dan meer werfkracht, meer door- en uitwerking, meer vrucht en groei. De Heilige Geest krijgt ruimte en gaat werken.

Samen met Kees de Vlieger van stichting Kerygma willen wij als gemeente de komende tijd bezig gaan met een visie die is uitgewerkt in het document Terug naar de Essentie. Het centrale thema in dit document gaat over het DNA van de gemeente.

40-dagenboekje

De opzet van dit 40-dagenboekje is om je er elke dag mee bezig te laten zijn. Als je dat doet, dan haal je er absoluut het meeste uit! Op de kringavonden zal hetgeen je thuis hebt voorbereid en beleefd, de basis vormen voor de invulling van de kringavond. Elke dag van dit boekje bestaat uit twee pagina’s met een vaste opbouw. Naast een sleutelvers is er een stukje onderwijs, een getuigenis, een toepassing en een gebed.

Daarnaast zal er een hand-out zijn voor gezinnen om elke week met je gezin het week thema te bespreken.

Wij zullen ruim genoeg boeken bestellen. Deze worden uitgedeeld via de kringleiders. Meedoen? Meld je bij Anne of Linda Koster of vraag iemand anders om Anne of Linda voor je te vinden. Je kunt ook emailen naar info@debrughoogeveen.nl.

Aanmelding

Iedereen wordt uitgenodigd/aangemoedigd om mee te doen aan dit project, zowel leden als gasten. Als je nog niet op een kring zit / gast bent kun je je aanmelden bij info@debrughoogeveen.nl.

Gebed en verlangen

Dat het dagen mogen zijn die ertoe bijdragen dat onze relatie met God wordt verstevigd en dat wij door Gods Geest mogen worden meegenomen in een beweging van discipelen van Jezus!