God liefhebben

Elkaar dienen
Jezus bekend maken

Vrije baptisten gemeente de Brug

 Aanpassing Samenkomsten i.v.m. COVID-19

Van de Oudstenraad

 

Aanmelden voor samenkomsten

De afgelopen weken hebben wij kerkdiensten mogen houden met maximaal 30 personen zoals voorgesteld door de overheid. We hebben hiervoor telkens een paar kringen aangewezen die de betreffende zondag aan de beurt waren.

Omdat we constateerden dat er toch niet optimaal gebruik werd gemaakt van het maximaal toelaatbare aantal personen leek het ons goed over te gaan tot een reserveringssysteem.

Vanaf nu verzoeken wij u online te reserveren via deze website. U zult zien dat er bij iedere zondag enkele kringen worden vermeld. De bedoeling is dat de personen uit deze kringen voorrang krijgen bij de reservering en dit kunnen doen tot woensdagavond 20.00 uur. Daarna kunnen de overgebleven plaatsen worden gereserveerd door iedereen die de dienst graag wil bezoeken.

Dus iedereen, ook de uitgenodigde kringen, wordt verzocht zich aan te melden via de website.

We hopen iedereen weer te mogen verwelkomen in de diensten.

Janneke Otten coördineert het reserveren van de diensten. Mocht u er echt niet uitkomen, dan mag u Janneke bellen op tel 0528-36 10 93.

Wie is er aan de beurt?
Zondag 20 december    Kringen 5, 7 en 8            
Zondag 27 december    JVK plus gasten van de dopelingen

Alle samenkomsten beginnen om 10:00 uur.

Doopdienst

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Rom 6:3-5

We zijn blij dat er in de gemeente mensen zijn die hun oude leven willen begraven in het waterbad en willen opstaan om een nieuw leven te leiden. De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op zondag 27 december. Mocht u zich ook willen laten dopen, of gewoon meer willen weten over de doop, meldt u zich dan bij één van de oudsten of per mail aan info@debrughoogeveen.nl.

Visie

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament en leeft vanuit de woorden van de Bijbel.
Het doel van De Brug is om een brug te zijn tussen Jezus en mensen.

Zorg

Het zorgpunt is niet de enige, en zeker niet de eerste plek, waar gemeenteleden zorg krijgen. De zorg in de gemeente begint met de basiszorg. Deze zorg wordt o.a. gegeven in de huiskringen. Danken, Dienen en Delen vindt plaats in de kringen.

Jongerenwerk

Als Gemeente proberen wij onze jongeren vanaf hun eerste jaren te onderwijzen en ruimte te bieden om met elkaar op te trekken. Zowel op de zondagen als andere dagen in de week is het jongerenwerk actief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.