God liefhebben

Elkaar dienen
Jezus bekend maken

Vrije baptisten gemeente de Brug

Aanpassing Samenkomsten i.v.m. COVID-19

Van de Oudstenraad

 

Helaas is het niet toegestaan om met meer dan 100 mensen bij elkaar te zijn.  Aangezien gemeente bestaat uit ongeveer 460 mensen, waarvan een derde gedeelte kind, moeten we de gemeente opsplitsen in 5 delen.

Aan de hand van de kringen hebben we de gemeente  verdeeld over 5 groepen van elk 90 – 95 mensen. En aangezien er grote kringen zijn (rond de 40 deelnemers, inclusief kinderen) , maar ook kleinere, is de indeling niet logisch op volgorde van de kringnummers.
Om te beginnen gaan we per zondag in twee diensten bij elkaar komen. De eerste dienst begint om half tien en duurt tot half elf. De tweede dienst begint om elf uur en zal duren tot twaalf uur. In principe zijn de twee diensten gelijk qua inhoud. Verder zijn we aan het onderzoeken of we de tweede dienst kunnen uitzenden. In deze diensten zijn alle aanwezigen boven. Er is dus geen crêche of kidscorner. Voor kinderen die aandacht nodig hebben van één van de ouders is er ruimte achter de techniek om je even terug te trekken.
Voorlopig wordt er in de dienst niet hardop gezongen. Wel  is er muziek vanaf het podium
Op de parkeerplaats, bij de ingang en in de zaal worden mensen aangesteld die één en ander in goede banen proberen te leiden. Houdt u zich a.u.b. aan hun aanwijzingen.

Wie mag er bij elkaar zitten? Mensen (volwassenen en kinderen) die tot één huishouding behoren, kunnen naast elkaar zitten. Tussen deze groepen  wordt een afstand van 1,5 meter in acht genomen. Dit zijn praktisch 3 stoelen. Ook wordt slechts de helft van het aantal rijen stoelen gebruikt. Pluspuntje: de nieuwe stoelen zitten prima.

Wanneer u de gemeente regelmatig bezoekt, maar niet bent ingedeeld in een kring, wordt u aangeraden om zich aan te melden via kringen@debrughoogeveen.nl.  U wordt dan ingedeeld in een kring en kunt dan ook de samenkomst bezoeken wanneer de betreffende kring aan de beurt is.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te kiezen naar welke dienst u gaat. We zullen proberen dat u in de ene dienst om half tien (of elf uur) mag komen, en bij de volgende keer om elf uur (of half tien). Eén en ander vraagt om een strenge discipline. Zo mag er geen “kruisend” verkeer zijn in het gebouw.  Daarom wordt u verzocht om vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst te komen ( en  niet op het laatste moment) en na afloop van de dienst  het gebouw en de parkeerplaats te verlaten. Ook in het gebouw wordt u geacht de aangegeven route te volgen. En helaas… we kunnen nog niet samen koffie drinken na de dienst. En dan nu antwoord op de vraag die u vast al wel hebt: wanneer ben ik aan de beurt:

Visie

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament en leeft vanuit de woorden van de Bijbel.
Het doel van De Brug is om een brug te zijn tussen Jezus en mensen.

Zorg

Het zorgpunt is niet de enige, en zeker niet de eerste plek, waar gemeenteleden zorg krijgen. De zorg in de gemeente begint met de basiszorg. Deze zorg wordt o.a. gegeven in de huiskringen. Danken, Dienen en Delen vindt plaats in de kringen.

Jongerenwerk

Als Gemeente proberen wij onze jongeren vanaf hun eerste jaren te onderwijzen en ruimte te bieden om met elkaar op te trekken. Zowel op de zondagen als andere dagen in de week is het jongerenwerk actief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.